Sorbact® Bakteri Bağlayıcı Yara örtüleri

TÜM YARALAR İÇİN SORBACT®

Sorbact® metodu yaralardaki biyolojik yükü herhangi bir kimyasal ajan kullanmadan azaltan yenilikçi bir yaklaşımdır. Bakteri ve mantarların nem varlığında örtüye yapışmasını sağlayan fizik kurallarını kullanır.

Sorbact® yara örtüleri, bakteri ve mantarları bağlar ve inaktive eder.

Sorbact, tüm yara türlerinde, deri kıvrımlarında oluşan tüm mantar enfeksiyonlarında ve bakteri ve mantar enfeksiyonunun azaltılması gereken durumlarda tedavi ve koruma amaçlı etkilidir.

Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans gibi sık karşılaşılan patojen mikroorganizmalar hidrofobik yapıdadır ve bu nedenle Sorbact® yüzeyine bağlanırlar. Her örtü değişiminde bu patojenler yaradan uzaklaştırılmış olur.

Çoklu İlaç Direnci olan Bakterilere Karşı Etkili

Çoklu ilaç direnci olan bakterilerle savaş yara tedavisi alanında klinisyenler için çok önemli hale gelmiştir. Sorbact® metodu MRSA (Metisilin Dirençli Staph. Aerus) ve VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar) karşı da etkilidir. Antibiyotikler bu bakterilerin hidrofobik özelliklerini ve dolayısı ile Sorbact® örtüsüne bağlanmalarını etkilemezler. Sorbact® metoduna karşı bir direnç tespit edilmemiştir.

Sık Kullanılan Antimikrobiyal Yaklaşımlara Karşı Avantajlar

Bağlanarak doğal olarak ortamdan uzaklaştırma özelliği yara içerisine bakteriyel endotoksinlerin salınımını engeller. Sık kullanılan antiseptikler, antibiyotikler ve antimikrobiyal örtülerin aksine Sorbact® yaraya herhangi bir kimyasal madde salmaz ve yara yatağındaki normal hücrelere zarar vermez. Bu nedenle Sorbact® enfeksiyonlu, re-enfeksiyon riski altındaki yaralarda profilaktik olarak ve iyileşmekte olan yaralarda, enfekte olan ya da iyileşmesi mikroorganizmalar varlığı nedeniyle engellenen tüm yaralarda iyileşme süreçlerinin tüm safhalarında kullanılabilir.

Tüm Sorbact® ürünleri hamilelik sürecinde ve pediatrik hastalarda rahatlıkla kullanılabilir.

SORBACT® ETKİ MEKANİZMASI

Sorbact® metodu doğal bir süreç olan hidrofobik etkileşime dayanmaktadır. İki hidrofobik (suyu sevmeyen) partikül temas ettiğinde etraflarındaki su moleküllerini kullanarak birbirine bağlanırlar. Patojenik mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu hidrofobiktir ve Sorbact®’ın yüzeyine bağlanır. Sorbact®, bilinen herhangi bir yan etkisi olmaksızın, patojenik mikroorganizmaları üzerine bağlayan ve inaktive eden, iyi dökümante edilmiş bir metottur.

  • Yaradaki mikrobiyal yükü azaltmak iyileşmeye destek olur. Sorbact® direkt olarak yara yüzeyine uygulanmalıdır.
  • Sorbact® yara yüzeyine uygulanır ve nem varlığında mikroorganizmaların örtüye yapışır.
  • Örtü değiştirildiğinde üzerine yapışan bakteri ve mantarlar da uzaklaştırılmış olur.